Privacy Statement Good! BV

PRIVACY VOORWAARDEN GOOD! BV

For English please scroll down.

Dit Privacy Statement informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens wanneer u onze diensten gebruikt en over de keuzes die u aan die gegevens hebt gekoppeld.

GOOD! BV organiseert vakbeurzen, congressen, bijeenkomsten en andere activiteiten (de Evenementen) op het gebied van duurzame technologieën. Voorbeelden zijn: Solar Solutions International, Solar Business Day, Duurzaam Verwarmd, Warmtepomp Business Day, LED + Elektrotechniek en Huis & Energie. Daarnaast publiceert GOOD! BV rapporten over duurzame marktsectoren via het zusterbedrijf Dutch New Energy Research en versturen wij nieuwsbrieven over actuele marktontwikkelingen over onze evenementen en diensten (de Service).

GOOD! BV legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u deelneemt aan een beurs of congres, u een beurs of congres bezoekt, u inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met GOOD! BV (de Registratie).

GOOD! BV behandelt en beveiligt de gegevens van klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. GOOD! BV houdt zich aan de eisen die de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij via deze Privacy Statement duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


DOELEINDEN
GOOD! BV gebruikt de gegevens voor:

 • de correcte uitvoering van haar bedrijfsvoering;
 • voor het verlenen en factureren van diensten;
 • voor het nemen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
 • voor het versturen van E-tickets;
 • om u te informeren over nieuws, marktontwikkelingen, producten en diensten.


CATEGORIËN PERSONEN
Dit Privacy Statement is van toepassing op de volgende categorieën personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken:

 • Exposanten en potentiële toekomstige exposanten van onze Evenementen;
 • Bezoekers en potentiële toekomstige bezoekers van de Evenementen;
 • Abonnees, lezers, adverteerders en prospecten van onze websites, onze nieuwsbrieven en mobiele applicaties;
 • Pers- en PR-contacten en sprekers;
 • Zakelijke relaties zoals leveranciers en andere partijen die met ons in contact staan.


BEPERKING GEGEVENS VERZAMELING
GOOD! BV legt uitsluitend gegevens vast die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de doeleinden. De gegevens bestaan uit twee categorieën:

 • Algemene gegevens bestaande uit (indien relevant): Bedrijfsnaam, adres, contactgegevens, aanhef, functieomschrijving, industriesectoromschrijving.
 • Specifieke gegevens (indien relevant): bezoekgegevens, correspondentie, administratie/factuurgegevens, en opgegeven interesses.
   

Wij registreren geen privacygevoelige gegevens en geen gegevens die in de AVG als bijzondere persoonsgegevens omschreven worden.


DELEN GEGEVENS
GOOD! BV deelt de Algemene en Specifieke Gegevens niet met derden behalve na toestemming of wettelijke vereiste echter in een aantal van de onderhavige gevallen.

Registreren gegevens bezoekers
Als u zich registreert voor het bezoeken van een Evenement worden uw Algemene en Specifieke Gegevens vastgelegd. We gebruiken uw Algemene Gegevens om u een E-ticket te sturen en u te informeren. U kunt zich daar op elk contactmoment voor afmelden.

Delen aanvaarden uitnodiging aan exposant
Via onze VIP uitnodigings-service kan een exposant een relatie uitnodigen voor een bezoek aan een Evenement. Wanneer de relatie de uitnodiging aanvaard en zich registreert voor bezoek wordt dat meegedeeld aan de exposant.

Delen gegevens via het scannen van de toegangsbadge
Bezoekers die zich registreren voor een evenement ontvangen een E-ticket. Bij de toegang tot een evenement wordt de E-ticket omgezet in een persoonlijke toegangsbadge. De barcode op de toegangsbadge is gekoppeld aan de Algemene Gegevens van de bezoeker.

Uitsluitend na toestemming van de bezoeker mag de exposant de toegangsbadge scannen waardoor de Algemene Gegevens gedeeld worden met de betreffende exposant (de digitale visitekaart) en de bezoeker ontvangt de Algemene Gegevens van desbetreffende exposant.

Delen gegevens via het scannen van producten
De Algemene en Specifieke Gegevens van bezoekers die producten scannen door middel van door Good! ontwikkelde applicaties worden niet gedeeld met derden. Bij het scannen van een product kan de bezoeker op eigen initiatief daarvan afwijken door toestemming te geven om de Algemene Gegevens te delen met de exposant.

Delen gegevens van exposanten aan dienstverleners en leveranciers
Wij delen gegevens van exposanten niet met derden. In bepaalde omstandigheden delen wij uw bedrijfs- en contactgegevens met dienstverleners en leveranciers die verbonden zijn aan het Evenement. Deze ondernemingen mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in deze Privacy Statement.

Delen gegevens vanwege wettelijke vereiste
Onder bepaalde omstandigheden kan GOOD! BV verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens vrij te geven indien dit wettelijk vereist is of als gevolg van geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld opsporingsdiensten, de belastingdienst of de rechtbank).

Overige bijzondere redenen
GOOD! BV kan uw persoonlijke gegevens openbaar maken als een dergelijke actie noodzakelijk is:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Ter bescherming en verdediging van de rechten of eigendom van GOOD! BV;
 • Om mogelijke overtredingen in verband met de Service te voorkomen of te onderzoeken;
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek te beschermen;
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid.


INZIEN EN WIJZIGEN GEGEVENS
GOOD! BV biedt de mogelijkheid uw gegevens in te zien en te wijzigen. Op uw verzoek worden uw gegevens verwijderd. Als u geïnformeerd wilt worden over de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en als u wilt dat deze worden gewijzigd of verwijderd van onze systemen kunt u contact met ons opnemen.

In bepaalde omstandigheden heeft u het recht:

 • Om toegang te krijgen en een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren
 • Om eventuele persoonlijke gegevens over u te corrigeren die niet juist zijn
 • Om verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken
 • U dient er rekening mee te houden dat we u mogelijk vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op een verzoek reageren.


BEWAARTERMIJN GEGEVENS
GOOD! hanteert een standaard bewaartermijn van 5 jaar na datum laatste registratie.

Echter zullen we uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld om te voldoen aan de wettelijke bewaareisen van de Belastingdienst of als we verplicht zijn uw gegevens te bewaren om te voldoen aan andere toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidsregels te handhaven.

De Algemene Gegevens die worden gedeeld met een exposant d.m.v. het scannen van een toegangsbadge blijven dertig dagen na de laatste dag van het betreffende Evenement voor de exposant inzichtelijk. Na deze periode heeft de exposant geen toegang meer tot deze gegevens.


WEBSITES EN GEGEVENSVERWERKING
Op de websites van GOOD! BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan GOOD! BV haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt GOOD! BV ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

 • Cookies; de websites van GOOD! BV gebruiken geen cookies.
 • Hyperlinks; op de sites van GOOD! BV treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. GOOD! BV draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
 • Google Analytics;  is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service bij te houden en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren. U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de opt-out browser add-on van Google Analytics te installeren. De add-on voorkomt dat het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over de activiteit van bezoeken. Ga naar de webpagina Privacy voorwaarden van Google voor meer informatie over de privacy praktijken van Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
   

We zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en de privacy praktijken van andere websites, zelfs als u naar deze website van derden gaat via links op onze website. We raden u aan het beleid van elke website die u bezoekt, te controleren en contact op te nemen met de eigenaar of beheerder van die website als u zich zorgen maakt of vragen hebt.


BEELDRECHTEN
Good! maakt foto’s en video’s en/of  legt op andere wijze de Evenementen vast. Deze beelden kunnen gebruikt worden ten behoeve van de promotie van de Evenementen in de vorm van salesbrochures, nieuwsbrieven, e-mailingen, websites of andere promotie uitingen. Door akkoord te gaan met deze Privacy Statement gaat u akkoord met het gebruik van uw beeltenis door Good!.


NIEUWSBRIEVEN, E-MAILINGS
We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U kunt ervoor kiezen om geen berichten van ons te ontvangen door u af te melden via de uitschrijflink die wij in elke uiting opnemen, of door contact met ons op te nemen.


BEVEILIGING GEGEVENS
GOOD! BV maakt voor het vastleggen en verwerken van de gegevens gebruik van de diensten van Spinware Solutions BV (de Verwerker). De verantwoordelijkheden van de Verwerker zijn vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst. Met betrekking tot de beveiliging van gegevens is daarin onder andere opgenomen:

De Verwerker neemt alle aan de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemde beveiliging te waarborgen. Deze maatregelen zullen meegroeien met de veranderingen en ontwikkelingen in de markt.

Zij dienen onder meer het volgende te omvatten:

 • Maatregelen om bij een fysiek of technisch (beveiliging) incident de vertrouwelijkheid, de beschikbaarheid en de integriteit en veerkracht van de verwerkingssystemen te garanderen;
 • Maatregelen om bij een fysiek of technisch (beveiliging) incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens onverwijld te herstellen;
 • Maatregelen om te waarborgen dat enkel bevoegd personeel toegang heeft tot de Persoonsgegevens;
 • Maatregelen om zwakke plekken te identificeren ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens in de systemen die door de Verwerker en door de Verwerker ingeschakelde derden worden ingezet voor het verlenen van diensten aan Verwerkingsverantwoordelijke;
 • Een procedure voor het op gezette tijden testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de beveiligingsmaatregelen.


BETALINGEN
We kunnen betaalde producten en / of diensten leveren binnen de Service. In dat geval gebruiken we voor een deel services van derden voor het verwerken van betalingen.

Wij verzamelen geen betaalkaartgegevens en slaan uw betaalkaartgegevens niet op. Die informatie verstrekt u rechtstreeks aan de betalingsverwerkers, waarvan het gebruik van uw persoonlijke informatie wordt bepaald door hun Privacy beleid. De betalingsverwerker waarmee we werken is Mollie BV, https://www.mollie.com/nl/  Mollie BV is volledig PCI-DSS level 1 gecertificeerd.

GOOD! BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement voor het privacy beleid van GOOD! BV.

CONTACT
GOOD! BV
Stationsplein 99-176
1703 WE Heerhugowaard
info@good.nl of per telefoon: +31(0)72 572 97 94

 

PRIVACY STATEMENT GOOD! BV

This Privacy Statement informs you about our policy regarding the collection, use and disclosure of personal information when you use our services and the choices you have linked to that information.

GOOD! BV organizes trade fairs, conferences and meetings (the Events) in the field of sustainable technologies. Examples are: Solar Solutions International, Solar Business Day, Green Heating Solutions, Heat Pump Business Day, LED + Elektrotechniek and Huis & Energie. In addition, GOOD! BV publishes reports on sustainable market sectors through its sister company Dutch New Energy Research and we send newsletters about current market developments and our events and services (the Service).

GOOD! BV records data within the framework of its services. This is the case, for example, when you take part in an exhibition or congress, when you visit a trade fair or congress, register for one of our newsletters, express your interest, or otherwise have contact with GOOD! BV (the Registration).

GOOD! BV handles and protects the data of customers and visitors with the utmost care. GOOD! BV adheres to the requirements set by the GDPR (General Personal Data Regulation). That means, among other things, that:

 • We clearly state for what purposes we process personal data via this Privacy Statement;
 • We limit our collection of personal data to only the personal data that is necessary for our purposes;
 • We first ask you for explicit permission to process your personal data in cases where your consent is required;
 • We take appropriate security measures to protect your personal data and also require that of parties that process personal data at our request;
 • We respect your right to provide your personal data for inspection and to correct or delete your personal data.
   

PURPOSES
GOOD! BV uses the data for:

 • The correct execution of its operations;
 • For the provision and invoicing of services;
 • For taking measures to improve the service; 
 • For sending E-tickets;
 • To inform you about news, market developments, products and services.
   

CATEGORY PERSONS
This Privacy Statement applies to the following categories of data subjects whose Personal Data is processed by us:

 • Exhibitors and potential future exhibitors at our Events;
 • Visitors and potential future visitors of our Events;
 • Subscribers to, readers, advertisers and prospects of our website, newsletters and mobile applications;
 • Press and public relations contacts and speakers;
 • Business relations such as suppliers and other parties who are in contact with us.
   

LIMITED DATA COLLECTION
GOOD! BV only records data that is necessary for the execution of the purposes. The data consists of two categories:

 • General information consisting of (if relevant): Company name, address, contact details, salutation, job description, industrial sector description.
 • Specific data (if relevant): visit data, correspondence, administration / invoice details and registered interests.
   

We do not register privacy-sensitive data and no data that are described as special personal data in the GDPR.

SHARING DATA
GOOD! BV does not provide your information to third parties except when permission has been given or when legally authorized in a few of the cases below.

Registration visitor data
When you register for the visit of an Event your General and Specific Information will be recorded. We use your General Information in order to send you an E-ticket and to inform you. You can unsubscribe from this at any contact moment.

Sharing visitor data to exhibitor
Via our VIP invitation-service an exhibitor can invite a relation for a visit to an Event. When the relation accepts the invitation and registers for the event, the exhibitor will be informed of this.

Sharing data by scanning the visitor badge
Visitors who register for an event receive an E-ticket. At the entrance of an event, the E-ticket is converted into a personal access badge. The barcode on the personal access badge is linked with the General Information of the visitor.
Only after permission of the visitor the exhibitor can scan the personal access badge in which case the General Information will be shared with the exhibitor in question (electronic business card) and the visitor receives the General Information of the exhibitor in question.

Sharing data by scanning products
The General and Specific Information of visitors who scan products by using a, through Good! developed, application will not be shared with third parties. 
While scanning a product the visitor can deviate from this on their own initiative by giving permission to share their General Information with the exhibitor. 

Sharing data to our service providers, suppliers and subcontractors
We do not share information of our exhibitors with third parties. In certain circumstances we will share your company- and contact details with service providers and suppliers who are connected to the Event. These companies may use your details within the compliance of this Privacy Statement.

Sharing data due to legal requirement
Under certain circumstances GOOD! BV can be obliged to release your personal data if required by law or as a result of valid requests from government authorities (for example investigation services, the tax authorities or the court of law).

Other special reasons
GOOD! BV may disclose your personal details if such action is necessary:

 • To comply with a legal obligation;
 • To protect and defend the rights or property of GOOD! BV;
 • To prevent or investigate possible violations related to the Service;
 • To protect the personal safety of users of the Service or the public;
 • For protection against legal liability.


DATA INSPECTION AND CORRECTION
GOOD! BV offers the possibility to view and change your data. Your data will be deleted at your request. If you want to be informed about the personal data that we have of you and if you want it to be changed or removed from our systems, please contact us.

In certain circumstances you have the right:

 • To access and receive a copy of the personal information we have of you;
 • To correct any personal information we have of you that is incorrect;
 • To request the removal of personal data we have of you.

You should note that we may ask you to verify your identity before we respond to a request.

DATA RETENTION PERIOD
GOOD! maintains a standard retention period of 5 years after the date of the last registration. However, we will retain and use your personal data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, to comply with the legal retention requirements of the Tax Authorities or if we are obliged to retain your data to comply with other applicable laws), to resolve disputes and to enforce our legal agreements and policies.
The General Information that are shared with an exhibitor by scanning a personal access badge will remain accessible to the exhibitor thirty days after the last day of the relevant event. After this period the exhibitor will no longer have access to this data.

WEBSITES AND DATA
On the websites of GOOD! BV general visitor data are saved, without identifying the visitors. The purpose of this is to optimize the functionality of the website. This data can also be used to put more specific information on the site. In this way, GOOD! BV further optimize its services to you. In order to do this GOOD! BV also use the IP address of your computer. This IP address is a number that is automatically assigned to your computer when you visit the internet. They can be used to see what use is made of the website and for the preparation of analyses and reports.

 • Cookies; the websites of GOOD! BV do not use cookies;
 • Hyperlinks; on the websites of GOOD! BV you will find a number of hyperlinks to other websites. GOOD! BV is not responsible for the handling of your data by those parties. Please read the Privacy Statement, if any, of the site you are visiting;
 • Google Analytics; is a web analytics service offered by Google that tracks and reports website traffic. Google uses the collected data to track and monitor the use of our Service. This information is shared with other Google services. Google may use the collected data to place and personalize the advertisements of its own advertising network. You can choose not to make your activity on the Service available to Google Analytics by installing the Google Analytics opt-out browser add-on. The add-on prevents the Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js and dc.js) from sharing information with Google Analytics about the activity of visits. For more information on Google's privacy practices, visit the Google Privacy Terms page: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
   

We are not responsible for the privacy policies and practices of other websites even if you accessed the third-party website using links from our website. We recommend that you check the policy of each website you visit and contact the owner or operator of such website if you have concerns or questions.

IMAGE RIGHTS
GOOD! makes photos and videos and/or captures the Events with different media. These images can be used for the promotion of Events in the form of sales brochures, newsletters, e-mailings, websites or other promotional material. By agreeing to this Privacy Statement, you agree to the use of your image by Good!.

NEWSLETTERS, E-MAILINGS
We may use your personal information to contact you with newsletters, marketing or promotional materials and other information that may be of interest to you. You can choose not to receive messages from us by unsubscribing through the unsubscribe link that we include in any emailing or by contacting us.

DATA PROTECTION
GOOD! BV uses the services of Spinware Solutions BV (the Processor) to record and process the data. The Processor's responsibilities are laid down in the Processor Agreement. With regard to the security of data, it includes, among other things:
The Processor shall take all state-of-the-art technical and organizational measures appropriate to ensure risk-adjusted security. These measures will adapt with the changes and developments in the market.
They should include, among others:

 • Measures to ensure the confidentiality, availability, integrity and resilience of the processing systems in the event of a physical or technical (security) incident;
 • Measures to immediately restore the availability of and access to the Personal Data in the event of a physical or technical (security) incident;
 • Measures to ensure that only authorized personnel have access to the Personal Data;
 • Measures to identify weak points with regard to the Processing of Personal Data in the systems used by the Processor and third parties engaged by the Processor to provide services to the Processing Officer;
 • A procedure for testing, assessing and evaluating the effectiveness of the security measures on a regular basis.


PAYMENTS
We can deliver paid products and / or services within the Service. In that case we use partially the services of third parties for processing payments.

We do not collect payment card details and do not store your payment card details. You provide this information directly to the payment processors, whose use of your personal information is determined by their privacy policy. The payment processor we work with is Mollie BV, https://www.mollie.com/nl/ Mollie BV is fully PCI-DSS level 1 certified.

GOOD! BV reserves the right to make changes to this Privacy Statement. Therefore, check this Privacy Statement regularly for the privacy policy of Good! BV.

CONTACT:
GOOD! BV
Stationsplein 99-176
1703 WE Heerhugowaard Netherlands
info@good.nl or by telephone: +31 72 572 97 94